TETAMU SAYA

Saturday, December 31, 2011

MAHMUDAH vs MAZMUMAH


10 SIFAT MAHMUDAH
 1. Taubat
 2. Khauf - takut
 3. Zikr al-Maut - Ingat Mati
 4. Mahabbah - kasih sayang
 5. Zuhud
 6. Tawakkal
 7. Ikhlas
 8. Syukur
 9. Redha
 10. Sabar.


  10 SIFAT MAZMUMAH
 11. Ghadab - marah
 12. Hasad Dengki
 13. Bakhil - kedekut
 14. Syarhu Ta'am - "Buruk Makan"
 15. Syarhu Kalam - "Buruk Cakap"
 16. Hubb al-Jah - Gila Kuasa
 17. Hubb al-Dunya - Gila Dunia
 18. 'Ujub - Hairan Diri - Syok sendiri
 19. Takabbur - Sombong
 20. Riya' - menunjuk-nunjuk.

Post a Comment